CKC_obr.jpgČeskoslovenský fandom vyhlašuje 35. ročník literární soutěže Cena Karla Čapka. Připojte své dílo do soutěže i Vy! Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě, nejlépe emailem (formát DOC(X), RTF, ODT či prostý TXT), a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 - Lhotka (e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Do zásilky prosíme přiložte:

1) průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.

2) čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář.

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu (ani na soukromém blogu nebo na literárním serveru) nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!

Vymezení soutěžních kategorií je následující:

mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)
krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
povídka – 30 001 až 90 000 znaků
novela – 90 001 až 450 000 znaků
Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. listopadu 2015. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2016 (Coniáš) v sobotu 24. 9. 2016 v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí..

Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ. Zde najdete mimo jiné v článku Několik rad a doplňujících pokynů... (http://www.fandom.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=59:nkolik-rad-a-doplujicich-pokyn-pro-soutici-o-cenu-karla-apka&catid=37:info&Itemid=59) neformální pojednání shrnující zkušenosti z dosavadního administrování a dále seznam prací, které již byly do aktuálního ročníku zařazeny.

Před odesláním soutěžního textu se ujistěte, že nebyl (ani jeho část nebo podobná verze) nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište a v průvodce uveďte Způsob platby registračního příspěvku a variabilní symbol.

Je možné domluvit si osobní předání soutěžních prací v Praze, účastníkům ze zahraničí jsem ochotna při včasné dohodě texty vytisknout a podepsané čestné prohlášení přijmout oskenované ve formě souboru.

A nakonec ještě jednou to nejdůležitější: kontakty. E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka.

O autorovi
Redakce

Kolektiv autorů